Belasting

Belastingen.

De volgende belastingaangiften komen in aanmerking:
Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Dividendbelasting, Erfbelasting.

 

Prognoses.

Het samenstellen van geprognosticeerde cijfers, waaronder worden begrepen een balans en winst- en verliesrekening met een liquiditeitsoverzicht ten behoeve van het verkrijgen van financieringen alsmede subsidies.

 

Inkomens- en vermogensplanningen.

Wanneer u stopt met werken wilt u wel graag weten waar u financieel aan toe bent. Wat is uw toekomstige inkomen en wat heeft u nodig. Planningen geven aan welke maatregelen nu genomen moeten worden om toekomstig inkomen te kunnen genereren.