Administratie

Financiële Administratie.

Het periodiek bijwerken van financiële administraties op de computer zowel bij u ter plekke als ook bij mij op kantoor. Het verzorgen van de aangifte omzetbelasting. Tevens ontvangt u periodiek een overzicht van de behaalde resultaten.

 

Loon- c.q. Salarisadministratie.

Het maandelijks verzorgen van de loonadministratie. U ontvangt de salarisafrekeningen voor uw personeel. U krijgt de periodieke loonjournaalpost aangeleverd voor de verwerking in de financiële administratie. Deze administratie wordt geheel geautomatiseerd uitgevoerd. Tevens kan ik voor arbeidsovereenkomsten en overige arbeidscontracten opstellen. Adviezen op het gebied van pensioenen, verzuimverzekering en arbodienst horen hierbij.

 

Jaarrekening.

Het samenstellen van de Jaarrekening, bestaande uit een Balans en Winst- en Verliesrekening met de daarbij behorende toelichtingen. Deze jaarrekening voldoet geheel aan de daaraan gestelde eisen.